Our Courses

Browse All Our Courses.

About Us

Learn More About Us.

Contact Us

Wanna Chat? Let’s do it.

Latest News

See The Latest New.

Become an Instructor

Join Today and Start Earning.

Pricing

See Our Pricing Plans.

FAQs

Find Answers to FAQs.

Our Instructors

Meet All Our Instructors.

Join Plus Membership!

Join Plus Membership Today and Get Access to All Courses Instantly.

Coaching

Tijdens de coaching sessies wordt gebruikgemaakt van de gespreksmethode genaamd “Teken je gesprek”. Dit is een interactieve en visuele benadering. Tijdens de sessies worden tekeningen gemaakt, die op een heldere, logische en visuele manier inzicht geven aan de onderzoeker over de besproken kwesties. Het visueel maken gebeurt met passende kleuren en vormen.

Teken je gesprek gaat ervan uit dat de probleemdrager de expert is over zichzelf en wordt om die reden ‘onderzoeker’ genoemd. Door middel van de gesprekken kan de onderzoeker zelf tot nieuwe inzichten komen en passende oplossingen ontdekken.

Hoewel de methode niet specifiek is ontwikkeld voor mensen met ASS, hoogbegaafdheid, ADHD, ADD, blijken zij zeer veel baat te hebben bij de visuele aanpak.

Coaching wordt 1-op-1 aangeboden.

Met Teken je gesprek “over gedachten” wordt piekeren en (faal)angst visueel. Hierbij wordt de probleemdrager bewust van welke gedachten hij heeft en wat een bepaalde gedachte vervolgens voor invloed heeft op zijn gevoel en zijn gedrag.

Het denksjabloon dat wordt gebruikt is in grote mate gebaseerd op RET (Rationeel Emotieve Therapie). RET gaat ervan uit dat niet de gebeurtenissen zelf, maar de gedachten daarover een persoon van streek maken. Hierbij worden niet-helpende gedachten in kaart gebracht. Niet-helpende gedachten geven een bepaalde lading aan allerlei situaties, wanneer je onderzoekt wat die gedachten precies zijn, kun je jezelf op andere, helpende gedachten brengen.

 

Met Teken je gesprek “over gedrag” wordt inzicht gegeven in het gedrag en de achterliggende drijfveren. Er wordt voornamelijk in kaart gebracht wat iemand doet en wat daarvan de consequenties zijn. Het gedrag vormt dus het startpunt.

Daarnaast worden de voor- en nadelen van het gedrag geanalyseerd en opgeschreven. Dit maakt de intenties achter het gedrag zichtbaar, waardoor je vervolgens op zoek kan gaan naar ander gedrag dat aansluit bij dezelfde intenties, maar met minder nadelen en ongewenste gevolgen.

 

Met Teken je gesprek “over werkhouding” worden leerlingen/studenten stap voor stap begeleid naar een betere werkhouding en raken daardoor betrokken bij hun leerproces. Zij onderzoeken onder andere hun concentratie, motivatie en leerhouding. Ook de invloed van gamen en mobiel gebruik op het schoolwerk kan onderzocht worden.

Om de leerlingen/studenten tot inzicht en gedragsverandering rond hun schoolwerk te brengen, worden verschillende fases zorgvuldig doorlopen. Elke fase heeft een bepaalde functie in het proces.
Leerlingen en studenten reflecteren op hun situatie en doelen, waardoor er van binnenuit een wens groeit om dingen anders te doen en aan te pakken. Zij worden op deze manier eigenaar van dit proces.