Our Courses

Browse All Our Courses.

About Us

Learn More About Us.

Contact Us

Wanna Chat? Let’s do it.

Latest News

See The Latest New.

Become an Instructor

Join Today and Start Earning.

Pricing

See Our Pricing Plans.

FAQs

Find Answers to FAQs.

Our Instructors

Meet All Our Instructors.

Join Plus Membership!

Join Plus Membership Today and Get Access to All Courses Instantly.

Trainingen

Trainingen Leerlingen BO

Trainingen Studenten VO

Alle Trainingen

Trainingen Leerkrachten BO

Trainingen Docenten VO

Alle Trainingen

Leerlingen
BO

Studenten
VO

Leerkrachten
BO

Docenten
VO

Werken aan executieve functies

Leerlingen Basisonderwijs

Deze training is geschikt voor alle leerlingen van groep 4 tot en met 8 in het basisonderwijs. Ook leerlingen met ASS, hoogbegaafdheid, ADHD, ADD hebben baat bij deze training.

In deze training leer je:

 • Wat executieve functies zijn
 • Over de werking van jouw brein
 • Wat jouw sterk- en zwak ontwikkelde executieve functies zijn
 • Executieve vaardigheden te versterken
 • De geleerde vaardigheden in te zetten, thuis en in de klas

Mindset Training

Leerlingen Basisonderwijs

Deze training is geschikt voor leerlingen van groep 4 tot en met 8 in het basisonderwijs die baat hebben bij het ontwikkelen van een groeimindset. Het kan ook helpend zijn voor leerlingen die meer zelfvertrouwen nodig hebben en steviger in hun schoenen willen staan.

In deze training leer je:

 • Over de mindsettheorie van Carol Dweck
 • Het verschil tussen een vaste- en een groeimindset
 • Hoe je jouw groeimindset kunt versterken
 • Niet-helpende gedachten om te zetten in helpende gedachten
 • Steviger in je schoenen te staan
 • Vaker om hulp te vragen
 • Wat de leerkuil is en dat je daar doorheen gaat als je iets nieuws leert

Leren leren methode

Leerlingen Basisonderwijs

Deze training is geschikt voor leerlingen van groep 4 tot en met groep 8 in het basisonderwijs die baat hebben bij het ordenen en structureren van het volle hoofd. Daarnaast is de training zeer effectief bij visueel ingestelde jeugd (dyslexie, AD(H)D, ASS, beelddenken en hoogbegaafdheid), zie tarieven.

In deze training leer je:

 • Hoe de hersenen werken en hoe je het beste kunt leren
 • Faalangst gevoelens aan te pakken en het zelfvertrouwen te vergroten
 • Inzicht en overzicht creëren
 • Tekstbegrip te verbeteren middels de unieke Kleurmethode
 • Bewust te worden van je eigen talenten, kwaliteiten en valkuilen
 • Geheugen- en werktechnieken aan, voor optimaal resultaat
 • De technieken aan van de conceptmap (gestructureerde Mindmap)

Werken aan executieve functies

Studenten Voortgezet onderwijs

Deze training is geschikt voor alle studenten van klas 1 tot en met 6 in het voortgezet onderwijs. Ook studenten met ASS, hoogbegaafdheid, ADHD, ADD hebben baat bij deze training.

In deze training leer je:

 • Hoe het brein en leren werkt
 • Welke executieve functies er zijn en waarom ze zo belangrijk zijn
 • Dat de executieve functies bij jou nog ‘werk in uitvoering’ zijn
 • Wat jouw sterke en zwakke executieve vaardigheden zijn
 • Executieve vaardigheden te versterken waardoor jij beter gaat functioneren/presteren
 • Hoe jij de geleerde vaardigheden kunt inzetten, thuis en op school

Leerstrategieën Training

Studenten Voortgezet onderwijs

Deze training is geschikt voor studenten die hun leerprestaties willen verbeteren en hierdoor succeservaringen opdoen. Voor studenten die onderpresteren en dus beter zouden kunnen. Voor leerlingen die hoogbegaafd zijn en weinig hulp nodig lijken te hebben, maar meer plezier willen in het leren en efficiënter willen zijn.

In deze training leer je:

 • Wat executieve functies zijn
 • Over 5 clusters: metacognitieve kennis, metacognitieve vaardigheden, cognitieve vaardigheden, organisatievaardigheden en motivatie met de bijbehorende leerstrategieën
 • Interventies in te zetten om jouw leerstrategieën te verbeteren
 • (optioneel) leerstrategieën test (NVEL) afname, inclusief rapportage

Leren leren methode

Studenten Voortgezet onderwijs

Deze training is geschikt voor studenten in het voortgezet onderwijs die willen leren om gestructureerd en met een goede planning de lesstof te leren en te reproduceren, om zo hun schoolresultaten te verbeteren. Daarnaast is de training zeer effectief bij visueel ingestelde jeugd (dyslexie, AD(H)D, ASS, beelddenken en hoogbegaafdheid.

In deze training leer je:

 • Over het lerende brein
 • Verschillende manieren van leren
 • Inzicht en overzicht creëren
 • Faalangst gevoelens aan te pakken en het zelfvertrouwen te vergroten
 • Tekstbegrip te verbeteren door middel van de Kleurmethode
 • Motivatie en inzicht te krijgen in jouw leerproces
 • Geheugen- en werktechnieken aan, voor een optimaal resultaat
 • De technieken aan van de conceptmap (gestructureerde Mindmap)
 • Bewust te worden van jouw talenten, kwaliteiten en valkuilen

Werken aan executieve functies

Leerkrachten Basisonderwijs

Deze training is geschikt voor leerkrachten, onderwijsassistenten, IB’ers en RT’ers in het basisonderwijs, om met leerlingen aan de slag te gaan om hun executieve vaardigheden te versterken.

In deze training leer je:

 • Wat executieve functies zijn en waarom ze zo belangrijk zijn
 • Hoe je met de leerlingen aan executieve vaardigheden kunt werken
 • Hoe je interventies kan inzetten om executieve vaardigheden te ondersteunen
 • Hoe je verschillende werkvormen in de klas in kunt zetten
 • Een hulpvraag te formuleren door middel van individueel en klassikaal ‘schalen’
 • Doelen te formuleren voor en met de leerlingen

Zelfregulerend leren en plannen

Docenten Voortgezet Onderwijs

Deze training is geschikt voor docenten en mentoren in het voortgezet onderwijs. De training is uitermate geschikt voor docenten die meer over het brein willen leren, handvatten willen om te plannen met hun studenten en effectieve leerstrategieën willen aanleren.

In deze training leer je:

 • Over de werking van het brein en het geheugen
 • Wat de leerladder is
 • Wat executieve functies zijn en krijg je opdrachten voor in de klas
 • Over jouw rol als coach en het bevorderen van het leerproces
 • Het plannen (het nut van een planning en hoe maak je een planning, wat plan je) volgens EDI
 • Effectieve leerstrategieën en handvatten om te bespreken in de les
 • Hoe jij het zelfregulerend leren van leerlingen kunt bevorderen

Effectief plannen met de klas

Docenten Voortgezet Onderwijs

Deze training is geschikt voor alle docenten en mentoren in het voortgezet onderwijs, die hun studenten willen helpen bij het maken van een goede haalbare planning voor hun vak. Ook mentoren hebben baat bij deze training, omdat zij leren hoe je met een grote groep in korte tijd kan plannen.

In deze training leer je:

 • Hoe je met leerlingen kunt plannen
 • Hoe je de agenda efficiënt invult
 • Hoe je de toetsstof in behapbare brokken opdeelt
 • Een haalbare planning te maken met de hele klas

Werken aan executieve functies

Leerkrachten Basisonderwijs

Deze training is geschikt voor leerkrachten, onderwijsassistenten, IB’ers en RT’ers in het basisonderwijs, om met leerlingen aan de slag te gaan om hun executieve vaardigheden te versterken.

In deze training leer je:

 • Wat executieve functies zijn en waarom ze zo belangrijk zijn
 • Hoe je met de leerlingen aan executieve vaardigheden kunt werken
 • Hoe je interventies kan inzetten om executieve vaardigheden te ondersteunen
 • Hoe je verschillende werkvormen in de klas in kunt zetten
 • Een hulpvraag te formuleren door middel van individueel en klassikaal ‘schalen’
 • Doelen te formuleren voor en met de leerlingen

Zelfregulerend leren en plannen

Docenten Voortgezet onderwijs

Deze training is geschikt voor docenten en mentoren in het voortgezet onderwijs. De training is uitermate geschikt voor docenten die meer over het brein willen leren, handvatten willen om te plannen met hun studenten en effectieve leerstrategieën willen aanleren.

In deze training leer je:

 • Over de werking van het brein en het geheugen
 • Wat de leerladder is
 • Wat executieve functies zijn en krijg je opdrachten voor in de klas
 • Over jouw rol als coach en het bevorderen van het leerproces
 • Het plannen (het nut van een planning en hoe maak je een planning, wat plan je) volgens EDI
 • Effectieve leerstrategieën en handvatten om te bespreken in de les
 • Hoe jij het zelfregulerend leren van leerlingen kunt bevorderen

Effectief plannen met de klas

Docenten Voortgezet onderwijs

Deze training is geschikt voor alle docenten en mentoren in het voortgezet onderwijs, die hun studenten willen helpen bij het maken van een goede haalbare planning voor hun vak. Ook mentoren hebben baat bij deze training, omdat zij leren hoe je met een grote groep in korte tijd kan plannen.

In deze training leer je:

 • Hoe je met leerlingen kunt plannen
 • Hoe je de agenda efficiënt invult
 • Hoe je de toetsstof in behapbare brokken opdeelt
 • Een haalbare planning te maken met de hele klas