Our Courses

Browse All Our Courses.

About Us

Learn More About Us.

Contact Us

Wanna Chat? Let’s do it.

Latest News

See The Latest New.

Become an Instructor

Join Today and Start Earning.

Pricing

See Our Pricing Plans.

FAQs

Find Answers to FAQs.

Our Instructors

Meet All Our Instructors.

Join Plus Membership!

Join Plus Membership Today and Get Access to All Courses Instantly.

Leren leren

Een essentieel aspect van leren leren is het inzichtelijk maken van je persoonlijke leerstijlen en -voorkeuren. Iedereen heeft unieke manieren waarop hij of zij het beste informatie verwerkt. Door bewust te zijn van deze voorkeuren, kan je effectievere leerstrategieën toepassen.

Daarbij maken de leerlingen gebruik van hun executieve functies en de daarbij horende executieve vaardigheden. Executieve functies vormen het fundament van doelgericht gedrag en omvatten vaardigheden zoals plannen, organiseren, timemanagement, probleemoplossing en impulscontrole. Ze vormen niet alleen de sleutel tot succes, maar ook tot persoonlijke groei en welzijn.

Onderzoek heeft aangetoond dat het beheersen van executieve vaardigheden een grotere graadmeter is voor schoolsucces dan het IQ.

Het beheersen van executieve vaardigheden leidt tot zelfregulatie. Zelfregulatie is het vermogen om je eigen leerproces te sturen, zelfstandig problemen op te lossen en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leren. Hierbij verwerven leerlingen/studenten niet alleen kennis, maar ontwikkelen zij ook vaardigheden om hun leven lang te blijven leren.

Raeda verzorgt verschillende trainingen in het kader van leren leren. Tijdens een intakegesprek wordt duidelijk of het verstandig is om aan de slag te gaan met executieve functies of juist met leerstrategieën. Het kan ook zijn dat de leerling meer baat heeft bij het aanleren van de ‘leren leren methode’ of blijkt het verstandiger om 1-op-1 aan de slag te gaan met een programma op maat.