Our Courses

Browse All Our Courses.

About Us

Learn More About Us.

Contact Us

Wanna Chat? Let’s do it.

Latest News

See The Latest New.

Become an Instructor

Join Today and Start Earning.

Pricing

See Our Pricing Plans.

FAQs

Find Answers to FAQs.

Our Instructors

Meet All Our Instructors.

Join Plus Membership!

Join Plus Membership Today and Get Access to All Courses Instantly.

VO 
 Leerstrategieën training

(maximaal 4 studenten)

Home E Trainingen E Studenten VO E Leerstrategieën training

Tijdens deze training leren de studenten dat leerstrategieën concrete manieren van leren zijn, die zij in kunnen zetten om het leren zo soepel mogelijk te laten verlopen. Op deze manier leren zij zelfregulerend te leren.

De studenten leren over de 5 clusters met de bijbehorende leerstrategieën:

Metacognitieve kennis: leerstrategieën ‘overzien’ en ‘jezelf kennen’
Metacognitieve vaardigheden: leerstrategieën ‘vooruitkijken’, ‘bijhouden’ en ’terugkijken’
Cognitieve vaardigheden: leerstrategieën ‘herhalen’, ‘verdiepen’ en ‘structureren’
Organisatievaardigheden: leerstrategieën ‘jezelf organiseren’, ‘omgeving organiseren’ en ‘anderen organiseren’
Motivatie: leerstrategieën ‘jezelf vertrouwen’, ‘het nut zien’ en ‘jezelf motiveren’

Om de leerstrategieën adequaat in te zetten, hebben studenten executieve functies nodig. Daarom wordt er tijdens de training ook aandacht besteed aan de executieve functies.

Deze training is geschikt voor studenten die hun leerprestaties willen verbeteren en hierdoor succeservaringen opdoen. Voor studenten die onderpresteren en dus beter zouden kunnen. Voor leerlingen die hoogbegaafd zijn en weinig hulp nodig lijken te hebben, maar meer plezier willen in het leren en efficiënter willen zijn.

 

In deze training leer je:
  • Wat executieve functies zijn
  • Over 5 clusters: metacognitieve kennis, metacognitieve vaardigheden, cognitieve vaardigheden, organisatievaardigheden en motivatie met de bijbehorende leerstrategieën
  • Interventies in te zetten om jouw leerstrategieën te verbeteren
  • (optioneel) leerstrategieën test (NVEL) afname, inclusief rapportage

 

Het afnemen van een leerstrategieën test (NVEL) is optioneel, na het afnemen van deze test komt er een persoonlijke rapportage over de sterke en zwakke leerstrategieën van de student, waarop vervolgens interventies ingezet kunnen worden.

Deze training bestaat uit 8 lessen van een uur inclusief materialen, zie tarieven.
De training kan ook individueel gevolgd worden, op aanvraag.

 

SAMENGEVAT

 
leerstrategieën training


WIE

Alle studenten van klas 1 tot en met 6 in het voortgezet onderwijs

WAT

8 lessen van 1 uur inclusief materialen vanaf €465

WAAR

Op locatie, in overleg